ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 38 SGK Tin học 6

Giải bài 6 tr 38 sách GK Tin học lớp 6

Sử dụng thông tin của phần mềm, hãy trả lời các câu hỏi sau:

 • Trái Đất nặng bao nhiêu?
 • Độ dài quỹ đạo Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời?
 • Sao Kim có bao nhiêu vệ tinh?
 • Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất là bao nhiêu độ?
 • Nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa là bao nhiêu độ?
YOMEDIA

Gợi ý trả lời bài 6

 
 
 • Trái Đất nặng 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kg.
 • Độ dài quỹ đạo Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời 939880000,8km.
 • Sao Kim có 8 vệ tinh.
 • Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất là khoảng 20,20C.
 • Nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa là khoảng 2,40C.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 38 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thuy Kim

  Sao Hỏa có bao nhiêu vệ tinh ?

  Theo dõi (0) 9 Trả lời
 •  
   
  Trần Phương Khanh

  1/ Độ dài quỹ đạo của trái đất quay một vòng quanh mặt trời là bao nhiêu ?

  2/ Sao kim có bao nhiêu vệ tinh ?

  3/ Nhiệt độ trung bình trên trái đất là bao nhiêu độ ?

  4/ Nhiệt độ trung bình trên sao hỏa là bao nhiêu độ ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Vinh

  Trái Đất nặng bao nhiêu ?

  Độ dài quỹ đạo Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời ?

  Sao Kim có bao nhiêu vệ tinh ?

  Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất là bao nhiêu độ ?

  Nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa là bao nhiêu độ ?

  Giúp mình nha càng nhanh càng tốt mai mình thi rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1