YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 38 SGK Tin học 6

Giải bài 6 tr 38 sách GK Tin học lớp 6

Sử dụng thông tin của phần mềm, hãy trả lời các câu hỏi sau:

  • Trái Đất nặng bao nhiêu?
  • Độ dài quỹ đạo Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời?
  • Sao Kim có bao nhiêu vệ tinh?
  • Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất là bao nhiêu độ?
  • Nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa là bao nhiêu độ?
ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 6

  • Trái Đất nặng 6.000.000.000.000.000.000.000.000 kg.
  • Độ dài quỹ đạo Trái Đất quay một vòng quanh Mặt Trời 939880000,8km.
  • Sao Kim có 8 vệ tinh.
  • Nhiệt độ trung bình trên Trái Đất là khoảng 20,20C.
  • Nhiệt độ trung bình trên sao Hỏa là khoảng 2,40C.

-- Mod Tin Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 6 trang 38 SGK Tin học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON