ON
YOMEDIA
VIDEO

Unit 3 lớp 8 Getting Started - At home


Bài học Getting Started Unit 3 Lớp 8 - At home hướng dẫn các em làm quen với những hoạt động thường ngày ở nhà.

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

Getting Started Unit 3 Lớp 8

Write the chores you often do at home.

Guide to answer

a. She is washing dishes. (Cô ấy đang rửa chén bát.)

b. She is making the bed. (Cô ấy đang sửa soạn giường.)

c. She is sweeping the floor. (Cô ấy đang quét nhà.)

d. She is cooking. (Cô ấy đang nấu cơm.)

e. She is tidying up. (Cô ấy đang dọn dẹp cho ngăn nắp.)

f. She is feeding the chickens. (Cô ấy đang cho gà ăn.)

Hỏi đáp Getting Started Unit 3 Lớp 8

Như vậy các em vừa xem qua nội dung bài học Getting Started Unit 3 tiếng Anh lớp 8, trong quá trình học bài có điểm nào chưa hiểu các em có thể đặt câu hỏi trong mục Hỏi đáp để được sự hỗ trợ từ cộng đồng HỌC247. Chúc các em học tốt!

 • We (study) .......................... almost every lesson the day before yesterday.

  Theo dõi (0)
 • Khởi động bài tập này chút đi các bạn

  1. a. pan                  b. match              c. lamp                d. save

  2. a. cover               b. folder              c. send                d. answer

  3. a. injure               b. knife                c. kill                    d. sink

  4. a. steamer         b. reach                c. breakfast         d. bead

  5. a. reach             b. such                 c. chemical          d. chore

  Theo dõi (0)

-- Mod Tiếng Anh 8 HỌC247

 

YOMEDIA
1=>1