Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 8 phần Vocabulary - Making Arrangements

Lý thuyết

Trắc nghiệm

FAQ

Sau khi học xong từ vựng đã được tổng hợp trong phần bài giảng, mời các em đến với bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 2 lớp 8 để kiểm tra khả năng từ vựng của mình. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Complete the sentences with suitable word

  Câu 1:

  • A. message
  • B. advice
  • C. news
  • D. information
 • Câu 2:

  • A. Public telephone
  • B. Mobile phone
  • C. Telephone directory
  • D. Answering machine
 • Câu 3:

  • A. assist
  • B. assisting
  • C. assistant
  • D. assistance
 • Câu 4:

  • A. advice 
  • B. advices
  • C. devices
  • D. device
 • Câu 5:

  • A. experimented
  • B. experiment
  • C. experiments
  • D. experimental
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn