ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 2 Tiếng Anh lớp 8 phần Vocabulary - Making Arrangements

Sau khi học xong từ vựng đã được tổng hợp trong phần bài giảng, mời các em đến với bài tập trắc nghiệm Vocabulary Unit 2 lớp 8 để kiểm tra khả năng từ vựng của mình. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 

YOMEDIA
1=>1