Trắc nghiệm Unit 14 Tiếng Anh lớp 8 phần Vocabulary - Wonders of the world

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Vocabulary Tiếng Anh lớp 8 nhằm kiểm tra khả năng ghi nhớ từ vựng qua bài học. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Choose the best answer

  Câu 1:

  • A. Canyon
  • B. Reef
  • C. Cave
  • D. Bay
 • Câu 2:

  • A. large areas of land that is usually covered with sand
  • B. forests in a very hot country
  • C. big groups of tree
  • D. pieces of land with water all around it
 • Câu 3:

  • A. think
  • B. known
  • C. guess
  • D. point out
 • Câu 4:

  • A. resources
  • B. heritage
  • C. belongings
  • D. possession
 • Câu 5:

  • A. asked
  • B. showed
  • C. pointed out
  • D. told to

Được đề xuất cho bạn