YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the best answer

  Câu hỏi:

  _______ is a very deep narrow valley, usually with a river flowing through it.

  • A. Canyon
  • B. Reef
  • C. Cave
  • D. Bay

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14295

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF