ADMICRO
VIDEO
 • Put the words or phrases in correct order to make sentences.

  Câu hỏi:

  enough/Jane/stay/to/alone/old/isn’t/at home.

  • A. Jane isn’t enough old to stay at home alone.
  • B. Jane isn’t old enough stay to at home alone.
  • C. Jane isn’t old enough to stay at home alone.
  • D. Jane isn’t at home alone to stay enough old.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  be + adj + enough + to V --> đủ để làm gì

  Đáp án C đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7580

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON