Trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 - Parts of the body

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 9 Tiếng Anh lớp 6 Part A do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Tìm từ trái nghĩa với từ viết HOA.

  Câu 1:

  • A. long
  • B. big
  • C. blue
  • D. old
 • Câu 2:

  • A. short
  • B. orange
  • C. quite
  • D. full
 • Câu 3:

  • A. oval
  • B. white
  • C. thin
  • D. noisy
 • Câu 4:

  • A. yellow
  • B. round
  • C. carefull
  • D. heavy
 • Câu 5:

  • A. beautiful
  • B. strong
  • C. dangerous
  • D. brown

Được đề xuất cho bạn