ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 - Food and Drink

Mời các em tham gia thực hành trắc nghiệm Unit 10 Tiếng Anh lớp 6 Phần B do học247 biên soạn. Chúc các em thực hành hiệu quả!

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Would
  • B. go
  • C. movie
  • D. with
  • A. don't
  • B. like
  • C. vegetables
  • D. fish
   
   
  • A. like
  • B. orange
  • C. and
  • D. noodles
  • A. What
  • B. there
  • C. for
  • D. drink
  • A. We
  • B. rice
  • C. and
  • D. in
 

 

YOMEDIA
1=>1