AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mỗi đơn vị  chức năng của thận gồm:

  • A.    Cầu thận ,nang cầu thận
  • B. Nang cầu thận , ống thận
  • C. Cầu thận , ống thận
  • D.   Cầu thận ,nang cầu thận , ống thận

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>