AMBIENT

Đề thi & Kiểm tra Đại học

 • Bộ đề thi kết thúc học phần môn Tâm Lí học đại cương

  Bộ đề thi kết thúc học phần môn Tâm Lí học đại cương

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi kết thúc môn Tâm Lí học đại cương có đáp án mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ đề thi được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với các hình thức thi tự luận sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc môn Tâm Lí học đại cương sắp đến. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  9 đề
  0 lượt thi
 • Bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Pháp Luật đại cương

  Bộ 200 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Pháp Luật đại cương

  Nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần môn Pháp Luật đại cương. Hoc247.VN xin gửi đến các bạn bộ câu hỏi ôn thi môn Pháp luật có đáp án được chúng tôi sưu tầm từ nhiều trường ĐH-CĐ khác nhau trên cả nước. Bộ tài liệu gồm những tài liệu ôn thi ở dạng trắc nghiệm sẽ giúp các bạn cọ xát hơn với các dạng câu hỏi từ đó có kế hoạch ôn thi thật tốt. Chúc các bạn đạt điểm số thật cao!
  200 câu
  4 lượt thi
 • Bộ đề thi kết thúc học phần môn Pháp Luật đại cương có đáp án

  Bộ đề thi kết thúc học phần môn Pháp Luật đại cương có đáp án

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi kết thúc môn Pháp Luật đại cương có đáp án mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ đề thi được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với các hình thức thi tự luận sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc môn Pháp luật sắp đến. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  5 đề
  0 lượt thi
 • Bộ 60 câu hỏi tự luận ôn thi môn Pháp Luật đại cương

  Bộ 60 câu hỏi tự luận ôn thi môn Pháp Luật đại cương

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi tự luận ôn thi môn Pháp Luật đại cương mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ câu hỏi bao gồm nhiều câu được tổng hợp từ các chương và được sưu tầm với hình thức ôn thi tự luận. Mỗi câu hỏi đều có gợi ý trả lời chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  55 câu
  0 lượt thi
 • Bộ 250+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN

  Bộ 250+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN

  Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật kĩ cho kì thi cuối học phần môn Lịch sử Đảng ( Đường lối Cách Mạng ĐCSVN). Hoc247.VN xin gửi đến các bạn bộ câu hỏi ôn thi môn Lịch sử Đảng có đáp án được chúng tôi sưu tầm từ nhiều trường ĐH-CĐ khác nhau trên cả nước. Bộ tài liệu gồm những tài liệu ôn thi ở dạng trắc nghiệm sẽ giúp các bạn cọ xát hơn với các dạng câu hỏi từ đó có kế hoạch ôn thi thật tốt. Chúc các bạn đạt điểm số thật cao!
  263 câu
  0 lượt thi
 • Bộ 50 câu hỏi tự luận ôn thi môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN

  Bộ 50 câu hỏi tự luận ôn thi môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi tự luận ôn thi môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ câu hỏi bao gồm nhiều câu được tổng hợp từ các chương và được sưu tầm với hình thức ôn thi tự luận. Mỗi câu hỏi đều có gợi ý trả lời chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  50 câu
  0 lượt thi
 • Bộ 60 câu hỏi tự luận ôn thi môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh có gợi ý trả lời

  Bộ 60 câu hỏi tự luận ôn thi môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh có gợi ý trả lời

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi tự luận ôn thi môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ câu hỏi bao gồm nhiều câu được tổng hợp từ các chương và được sưu tầm với hình thức ôn thi tự luận. Mỗi câu hỏi đều có gợi ý trả lời chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  60 câu
  0 lượt thi
 • Bộ đề thi kết thúc môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN có đáp án

  Bộ đề thi kết thúc môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN có đáp án

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi kết thúc môn Đường lối Cách Mạng ĐCSVN có đáp án mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ đề thi được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với các hình thức thi tự luận và trắc nghiệm sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc môn Triết sắp đến. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  6 đề
  0 lượt thi
 • Bộ 160 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

  Bộ 160 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

  Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật cho cho kì thi cuối học phần mônTư tưởng Hồ Chí Minh. Hoc247.VN xin gửi đến các bộ câu hỏi ôn thi môn Triết học có đáp án được chúng tôi sưu tầm từ nhiều trường ĐH-CĐ khác nhau trên cả nước. Bộ tài liệu gồm những tài liệu ôn thi ở dạng trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các bạn cọ xát hơn với các dạng câu hỏi từ đó có kế hoạch ôn thi thật tốt. Chúc các bạn đạt điểm số thật cao!
  160 câu
  0 lượt thi
 • Bộ đề thi kết thúc môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

  Bộ đề thi kết thúc môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi kết thúc môn Bộ đề thi kết thúc môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh có đáp án mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ đề thi được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với các hình thức thi tự luận và trắc nghiệm sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc môn Tư Tưởng Hồ Chí Minhsắp đến. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  9 đề
  0 lượt thi
 • Bộ 40 câu hỏi tự luận ôn thi môn Triết học có gợi ý trả lời

  Bộ 40 câu hỏi tự luận ôn thi môn Triết học có gợi ý trả lời

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi tự luận ôn thi môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác LeNin mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ câu hỏi bao gồm nhiều đề cương ôn tập môn Triết học được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với hình thức ôn thi tự luận. Mỗi câu hỏi đều có gợi ý trả lời chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  40 câu
  2 lượt thi
 • Bộ 400+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Triết học có đáp án

  Bộ 400+ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Triết học có đáp án

  Nhằm giúp các bạn chuẩn bị thật cho cho kì thi cuối học phần môn Triết học (Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin). Hoc247.VN xin gửi đến các bộ câu hỏi ôn thi môn Triết học có đáp án được chúng tôi sưu tầm từ nhiều trường ĐH-CĐ khác nhau trên cả nước. Bộ tài liệu gồm những tài liệu ôn thi ở dạng trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các bạn cọ xát hơn với các dạng câu hỏi từ đó có kế hoạch ôn thi thật tốt. Chúc các bạn đạt điểm số thật cao!
  426 câu
  4 lượt thi