ON
YOMEDIA

Đề thi & Kiểm tra Đại học

 • Bộ đề thi kết thúc học phần môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Bộ đề thi kết thúc học phần môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi kết thúc môn Lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ đề thi được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với hình thức thi tự luận sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc môn Lý thuyết tài chính tiền tệ. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  7 đề
  0 lượt thi
 • Bộ 65 câu hỏi tự luận ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Bộ 65 câu hỏi tự luận ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi tự luận ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ câu hỏi bao gồm nhiều câu được tổng hợp từ các chương và được sưu tầm với hình thức ôn thi tự luận. Mỗi câu hỏi đều có gợi ý trả lời chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  65 câu
  0 lượt thi
 • Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần môn Lý thuyết tài chính tiền tệ. Hoc247.VN xin gửi đến các bạn bộ câu hỏi ôn thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ có đáp án được chúng tôi sưu tầm từ nhiều trường ĐH-CĐ khác nhau trên cả nước. Bộ tài liệu ôn thi ở dạng trắc nghiệm sẽ giúp các bạn cọ xát hơn với các dạng câu hỏi từ đó có kế hoạch ôn thi thật tốt. Chúc các bạn đạt điểm số thật cao!
  153 câu
  2760 lượt thi
 • Bộ 65 câu hỏi tự luận ôn thi môn Marketing căn bản

  Bộ 65 câu hỏi tự luận ôn thi môn Marketing căn bản

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi tự luận ôn thi môn Marketing căn bản mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ câu hỏi bao gồm nhiều câu được tổng hợp từ các chương và được sưu tầm với hình thức ôn thi tự luận. Mỗi câu hỏi đều có gợi ý trả lời chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  65 câu
  0 lượt thi
 • Bộ đề thi kết thúc học phần môn Marketing căn bản

  Bộ đề thi kết thúc học phần môn Marketing căn bản

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi kết thúc môn Marketing căn bản có đáp án mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ đề thi được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với hình thức thi tự luận sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc môn Marketing căn bản . Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  6 đề
  0 lượt thi
 • Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Marketing căn bản

  Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Marketing căn bản

  Nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần môn Marketing căn bản. Hoc247.VN xin gửi đến các bạn bộ câu hỏi ôn thi môn Marketing căn bản có đáp án được chúng tôi sưu tầm từ nhiều trường ĐH-CĐ khác nhau trên cả nước. Bộ tài liệu ôn thi ở dạng trắc nghiệm sẽ giúp các bạn cọ xát hơn với các dạng câu hỏi từ đó có kế hoạch ôn thi thật tốt. Chúc các bạn đạt điểm số thật cao!
  131 câu
  26 lượt thi
 • Bộ đề thi kết thúc học phần môn Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

  Bộ đề thi kết thúc học phần môn Lịch Sử Văn Minh Thế Giới

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi kết thúc môn Lịch Sử Văn Minh Thế Giới có đáp án mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ đề thi được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với hình thức thi tự luận sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc môn Lịch Sử Văn Minh Thế Giới . Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  5 đề
  0 lượt thi
 • Bộ 65+ câu hỏi tự luận ôn thi môn Lịch Sử Văn Minh thế giới

  Bộ 65+ câu hỏi tự luận ôn thi môn Lịch Sử Văn Minh thế giới

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi tự luận ôn thi môn Lịch Sử Văn Minh thế giới mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ câu hỏi bao gồm nhiều đề cương ôn tập môn Lịch Sử Văn Minh thế giới được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với hình thức ôn thi tự luận. Mỗi câu hỏi đều có gợi ý trả lời chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn ôn thi thật tốt
  67 câu
  0 lượt thi
 • Bộ 45 câu hỏi tự luận ôn thi môn Cơ sở Văn Hóa Việt Nam

  Bộ 45 câu hỏi tự luận ôn thi môn Cơ sở Văn Hóa Việt Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi tự luận ôn thi môn Cơ sở Văn Hóa Việt Nam mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ câu hỏi bao gồm nhiều câu được tổng hợp từ các chương và được sưu tầm với hình thức ôn thi tự luận. Mỗi câu hỏi đều có gợi ý trả lời chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  45 câu
  0 lượt thi
 • Bộ đề thi kết thúc học phần môn Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam

  Bộ đề thi kết thúc học phần môn Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ đề thi kết thúc môn Cơ Sở Văn Hóa Việt Nam có đáp án mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ đề thi được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với hình thức thi tự luận sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị thật tốt cho kì thi kết thúc môn Cơ Sở Văn Hóa . Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  7 đề
  0 lượt thi
 • Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam

  Bộ 150 câu hỏi trắc nghiệm ôn thi môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam

  Nhằm giúp các bạn chuẩn bị cho kì thi kết thúc học phần môn Cơ sở Văn hóa Việt Nam. Hoc247.VN xin gửi đến các bạn bộ câu hỏi ôn thi môn Cơ sở Văn Hóa Việt Nam có đáp án được chúng tôi sưu tầm từ nhiều trường ĐH-CĐ khác nhau trên cả nước. Bộ tài liệu ôn thi ở dạng trắc nghiệm sẽ giúp các bạn cọ xát hơn với các dạng câu hỏi từ đó có kế hoạch ôn thi thật tốt. Chúc các bạn đạt điểm số thật cao!
  145 câu
  0 lượt thi
 • Bộ 65 câu hỏi tự luận ôn thi môn Tâm Lí học đại cương

  Bộ 65 câu hỏi tự luận ôn thi môn Tâm Lí học đại cương

  Mời các bạn cùng tham khảo bộ câu hỏi tự luận ôn thi môn Tâm Lí học đại cương mà Hoc247.VN đã tổng hợp dưới đây. Bộ câu hỏi bao gồm nhiều đề cương ôn tập môn Tâm Lí học đại cương được sưu tầm từ các trường ĐH-CĐ khác nhau với hình thức ôn thi tự luận. Mỗi câu hỏi đều có gợi ý trả lời chi tiết sẽ giúp các bạn củng cố lại kiến thức. Chúc các bạn ôn thi thật tốt.
  65 câu
  0 lượt thi
H247NET3_TEST_LIST_GROUP_daihocnew

 

1=>1