ADMICRO

Hỏi đáp về Cụm động từ - Ngữ văn 6

VDOC

Danh sách hỏi đáp (48 câu):

 • Nguyen Huong Linh Cách đây 1 tháng
  Xác định cụm động từ trong vd saua)Một hôm,bà ra đồng trông thấy một vết chân to, liền đặt bàn chân mình lên ướm thử xem thua kém bao nhiêu.b)Thạch Sanh dùng chiếc niêu cơm thần để nấu cơm cho quân lính của kẻ địch ăn, họ ăn mãi, ăm mãi mà niêu cơm vẫn không vơi tẹo nào. Thấy thế quân lính 18 nước chưa hầu càng nể phục. chúng rập đầu lậy tạ rồi rút quân trở về nước.c)Năm Thạch Sanh biết dùng búa, Ngưu Vương sai thiên thần xuống dậy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông.

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Thị Thùy Cách đây 4 tháng
  Đặt 9 cụm động từ đủ 3 phần trong đó 3 cụm động từ có phần phụ sau là từ, 3 cụm động từ có phụ sau là cụm từ, 3 cụm động từ có phần phụ sau là cụm chủ vị

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chi Linh Cách đây 5 tháng
  Viết một đoạn văn tả lại buổi lao động trong sân trường. Gạch chân dưới cụm động từ

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chi Linh Cách đây 5 tháng
  Viết một đoạn văn tả lại buổi lao động trong sân trường. Gạch chân dưới cụm động từ

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Chi Linh Cách đây 5 tháng
  Viết một đoạn văn tả lại buổi lao động trong sân trường. Gạch chân dưới cụm động từ

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Phương Thảo Cách đây 5 tháng
  Các từ đã, cũng trong câu văn :"Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đó oái ăm để hỏi mọi người" thuộc từ loại nào ? Nêu ý nghĩa khái quát của các từ đó ?

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trúc Phoòng Kiến Cách đây 5 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huê Nguyễn Cách đây 6 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Thanh Le Cách đây 6 tháng
  Viết đoạn văn 6-8 câu kể về việc học tập của em trong giai đoạn nghỉ phòng bệnh Covid-19.Gạch chân cụm động từ trong đoạn văn

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đỗ Phương Linh Cách đây 6 tháng
  Tìm cụm động từ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trang Thời Nam Cách đây 6 tháng
  Giúp em vs ạ

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sự Hoàng Cách đây 9 tháng
  Viet mot doan van tu 5-7 cau (chu đê tu do ) trong đo co it nhat mot cụm đông tu

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thư Minh Cách đây 9 tháng
  Xác định cụm động từ như thế nàoĐặt cụm động từ

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thư Minh Cách đây 9 tháng
  Cách xác định cụm động từ Và đặt một cụm động từ

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tôi Biết Cách đây 9 tháng
  Từ phức là gì

  01/01/1970 |    18 Trả lời

  Theo dõi (0)
  18
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tôi Biết Cách đây 9 tháng
  Từ phức là gì

  01/01/1970 |    14 Trả lời

  Theo dõi (0)
  14
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tôi Biết Cách đây 9 tháng
  Từ phức là gì

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoa Cách đây 9 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (1)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hoa Cách đây 9 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Văn Dương Cách đây 9 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Văn Dương Cách đây 9 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (1)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Văn Dương Cách đây 9 tháng
  Xem phụ nữ sau cho các động từ sau để được cụm động từ tặng biếu cho gửi Hiến

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (1)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thái Thùy Linh Cách đây 10 tháng

  Gạch chân dưới cụm động từ có trong các câu sau. Sau đó phân tích cấu tạo của cụm động từ theo mô hình cấu tạo cụm động từ

  a) Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua ốc bé nhỏ.

  b) hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ.

  c) ếch cứ tưởng bầu trời trên dầu chỉ bé bằng chiếc vung và nó thì oai như một vị chúa tể.

  d) Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.

  e) Quen thói cũ, ếch nghênh ngang đi lại khắp nơi và cất tiếng kêu ồm ộp.

  f) Nó nhâng nháo đưa cặp mắt nhìn lên bầu trời, chả thèm để ý đến xung quanh nên đã bị một con trâu đi qua giẩm bẹp.

  Help me

  01/01/1970 |    6 Trả lời

  Theo dõi (0)
  6
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 2 năm

  Phân tích cấu tạo của cụm động từ sau:

  Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi , dựng thành lũy đất , ngăn chặn dòng nước lũ

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 2 năm

  1. Trong cụm động từ, các phụ ngữ ở phần phụ trước không có tác dụng bổ sung cho động từ các ý nghĩa nào?

  A. Quan hệ thời gian

  B. Sự tiếp diễn tương tự

  C. Sự khẳng định hoặc phủ định hành động

  D. Chỉ cách thức hành động

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)