YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân Minh Trị Duy Tân đất nước như thế nào? 

  • A. Chế độ phong kiến suy thoái.
  • B. Xã hội Nhật mâu thuẫn không đủ sức chống lại sự xâm nhập của Âu -Mỹ .
  • C. Để thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược, Minh Trị Duy Tân đất nước .
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 14397

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON