YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên nhân Minh Trị Duy Tân đất nước như thế nào? 

  • A. Chế độ phong kiến suy thoái.
  • B. Xã hội Nhật mâu thuẫn không đủ sức chống lại sự xâm nhập của Âu -Mỹ .
  • C. Để thoát khỏi nguy cơ bị xâm lược, Minh Trị Duy Tân đất nước .
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 14397

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON