YOMEDIA
NONE

Giải bài 43.3 trang 70 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Giải bài 43.3 trang 70 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT

Hãy dùng bút chì đánh dấu x cho mỗi kết luận đúng vào các ô trống trong bảng sau:

Mô tả hiện tượng

Khối lượng

Trọng lượng

Lực hấp dẫn

1. Độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên một vật.

 

 

 

2. Đơn vị là kg.

 

 

 

3. Lực hút của các vật có khối lượng.

 

 

 

4. Số đo lượng chất của vật.

 

 

 

5. Đơn vị là N.

 

 

 

6. Được biểu diễn bằng một mũi tên.

 

 

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.3

Hướng dẫn giải

Trọng lượng là sức nặng của vật được thể hiện qua giá trị đo của cân lò xo hay lực kế lò xo. Trọng lượng có đơn vị là Newton, kí hiệu là N.

Công thức tính trọng lượng: P = m.10

Trong đó: m là khối lượng của vật, đơn vị là kg.

Khối lượng là thước đo về số lượng vật chất tạo thành vật thể.

Lực hấp dẫn là một hiện tượng tự nhiên mà tất cả các vật có khối lượng hoặc năng lượng đều bị hút về nhau. Lực hấp dẫn được biểu diễn bằng một mũi tên và có đơn vị là Newton, kí hiệu là N.

Lời giải chi tiết

Mô tả hiện tượng

Khối lượng

Trọng lượng

Lực hấp dẫn

1. Độ lớn của lực hút của Trái Đất tác dụng lên một vật.

 

x

 

2. Đơn vị là kg.

x

 

 

3. Lực hút của các vật có khối lượng.

 

 

x

4. Số đo lượng chất của vật.

x

 

 

5. Đơn vị là N.

 

x

x

6. Được biểu diễn bằng một mũi tên.

 

 

x

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 43.3 trang 70 SBT KHTN 6 Kết nối tri thức - KNTT HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON