YOMEDIA
ZUNIA12

Giải bài 34.7 trang 84 SBT KHTN 6 Cánh diều - CD

Giải bài 34.7 trang 84 SBT KHTN 6 Cánh diều - CD

Bạn Minh đã làm thí nghiệm như sau để đo đường kính của Mặt Trăng: Bạn chuẩn bị một tấm bìa đường kính 2 cm, đặt tấm bìa trước mặt sao cho tấm bìa hình tròn vừa phủ kín Mặt Trăng (hình 34.3). Đo khoảng cách từ vị trí đặt mắt đến tấm bìa, bạn Minh thu được khoảng cách là 220 cm. Em hãy giúp bạn Minh xác định đường kính của Mặt Trăng. Biết rằng khoảng cách trung bình từ Mặt Trăng đến Trái Đất là 384 400km. Coi tỉ số giữa đường kính tấm bìa và đường kính Mặt Trăng bằng tỉ số giữa khoảng cách đặt mắt đến tấm bìa và khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34.7

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức: \(\frac{d}{D} = \frac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết

Gọi d là đường kính của tấm bìa, d = 2 cm

Gọi D (km) là đường kính của Mặt Trăng

Gọi a là khoảng cách từ mắt đến tấm bìa, a = 220 cm

Gọi b là khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất, b = 384 400 km

Theo đề bài ta có: \(\frac{d}{D} = \frac{a}{b} \to D = \frac{{d.b}}{a} = \frac{{2.384400}}{{220}} \approx 3495km\) 

Vậy đường kính của Mặt Trăng khoảng 3 495 km.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 34.7 trang 84 SBT KHTN 6 Cánh diều - CD HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF