AMBIENT

Tính trọng lượng của cái cột bằng sắt có thể tích 2m3 và nặng 15600kg ?

bởi Hoai Hoai 21/09/2018

Câu 1)
Trình bày khái niệm và viết công thức tính khối lượng riêng? Nêu rõ ký hiệu, đơn vị của các đại lượng có trong công thức. 
Câu 2 )
Một cái cột bằng sắt có thể tích 2m3 và nặng 15600kg. Tính:
a. Trọng lượng của cái cột, trọng lượng riêng và khối lượng riêng của sắt.
b. Nếu một cái cột bằng sắt khác có thể tích 5m3 giống như cột sắt ở trên thì nó có khối lượng bằng bao nhiêu?
Câu 3)
Em hãy nêu các kết quả tác dụng của lực? Cho ví dụ minh họa
Câu 4)
Hãy nêu các bước tiến hành đo khối lượng riêng của sỏi?

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 1 + Khối lượng riêng của một chất được đo bằng khối lượng của một mét khối chất ấy. 
  + Công thức tính khối lượng riêng: , trong đó, D là khối lượng riêng của chất cấu tạo nên vật, đơn vị đo là kg/m3; m là khối lượng của vật, đơn vị đo là kg; V là thể tích của vật, đơn vị đo là m3
  2
   a. 
  Trọng lượng của cái cột.
  P = 10 m = 156000 (N) 
  + Trọng lượng riêng của sắt:
  = 78 000 (N/m3)
  + Khối lượng riêng của sắt
  3
  Nếu một cái cột bằng sắt khác có thể tích 5m3 giống chiếc cột bằng sắt ở trên thì nó có khối lượng là:
  m = D.V = 7800.5= 39000 (kg)

   - Các kết quả tác dụng của lực: 
  + Làm cho vật bị biến đổi chuyển động
  + Làm cho vật bị biến dạng
  + Đồng thời cả hai kết quả trên 
  - Lấy được ví dụ phân tích 
  4
   Các bước tiến hành đo khối lượng riêng của sỏi:
  - Dùng cân (hoặc lực kế) đo khối lượng m của sỏi (tính theo kg) 
  - Dùng bình chia độ (hoặc bình tràn nếu không bỏ lọt bình chia độ) để đo thể tích của sỏi V (tính theo m3
  - Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức: 
  - Tính khối lượng riêng của sỏi theo công thức: D=m/V

  bởi trần thanh thương 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA