Tính tổng thời gian bơi của vận động viên bơi xuất phát cùng thời điểm với thả một quả bóng ?

bởi Naru to 21/09/2018

một vận động viên bơi xuất phát từ điểm A trên sông xuôi dòng cùng thời điểm đó tại A thả một quả bóng. Vận động viên bơi đến B cách A 1.5 km thì bơi quay lại hết 20 phút thì gặp quả bóng tại C cách B 900 mét. Vận tốc bơi so với nước là không đổi a/ tính vận tốc nước và vận tốc bơi của người so với bờ khi suôi dòng và ngược dòng ? giả sử khi gặp quả bóng vận động viên lại bơi xuôi đến B rồi lại bơi ngược gặp bóng lại bơi xuôi cứ như vậy cho đến khi người và bóng gặp nhau ở B. Tính tổng thời gian bơi của vận động viên

Câu trả lời (1)

 • a) \(v_n=v_b=\dfrac{AC}{t}=1,8\left(\dfrac{km}{h}\right)\)
  Gọi vận tốc của vận động viên so với nước là v0 ,so với bờ khi xuôi và ngược dòng lần lượt là v1 và v2

  Ta có: v1 = v0 + vn; v2 = v0 - vn

  => Thời gian bơi xuôi dòng là: \(t_1=\dfrac{AB}{v_0+v_n}\left(1\right)\)

  => Thời gian bơi ngược dòng là: \(t_2=\dfrac{BC}{v_0+v_n}\left(2\right)\)

  Theo đầu bài, ta có: \(t_1+t_2=\dfrac{1}{3}h\left(3\right)\)

  Từ (1), (2), (3) ta có : \(v_0.v_0-7,2v_0=0\Rightarrow v_0=7,2\left(\dfrac{km}{h}\right)\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}v_1=9\left(\dfrac{km}{h}\right)\\v_2=5,4\left(\dfrac{km}{h}\right)\end{matrix}\right.\)

  b) Tổng thời gian bơi của vận động viên chính là thời gian bóng trôi từ A -> B: \(t_3=\dfrac{AB}{v_n}\approx0,83h\)

  ~ Xin đừng xem chùa ạ ~

  bởi huỳnh suong 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan