Tính tốc độ truyền sóng trên sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định ?

bởi Mai Rừng 28/04/2019

Một sợi dây đàn hồi căng ngang đang có sóng dừng ổn định. Trên dây A là 1 điểm nút, B là bụng gần A nhất có AB=18cm, M là điểm trên dây cách B 1 khoảng 12cm. Biết rằng trong 1 chu kì sóng khoảng thời gian mà dộ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng là:

A. 3,2m/s B.5,6m/s C.4,8m/s D.2,4m/s

Câu trả lời (2)

 • Gọi biên độ của bụng sóng là: A

  Bước sóng: \(\lambda=4.AB=4.18=72cm\)

  M cách A là: AM = 18 - 12 = 6cm (hoặc lấy 18 + 12 = 30 cm vẫn được, hai trường hợp như nhau)

  Biên độ của M được tính theo công thức: \(A_M=A\sin\frac{2\pi d}{\lambda}=A\sin\frac{2\pi.6}{72}=\frac{A}{2}\)

  \(v_{Mmax}=\omega.A_M=\frac{\omega A}{2}=\frac{v_{Bmax}}{2}\)

  Ta có

  vB vBmax vBmax 2 30 30

  Thời gian để độ lớn vận tốc của B nhỏ hơn vận tốc cực đại của M là: \(\frac{4.30}{360}T=\frac{T}{3}=0,1\)

  \(\Rightarrow T=0,3s\)

  Tốc độ truyền sóng: \(v=\frac{\lambda}{T}=\frac{72}{0,3}=240\)cm/s = 2,4m/s

  Chọn D.

  bởi vương tuấn khải 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D
  bởi Phan Nhi 25/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Hoàng My

  Một oto đang chạy với vận tốc 72 km/h thì tắt máy và chuyển động chậm dần đều. Sau khi đi thêm 200m nữa thì dừng lại. Tính thời gian để xe đi được 150m kể từ lúc tắt máy.

 • Dương Quá

  một đoàn tàu chuyển động trong 5 giờ với vận tốc trung bình30km/h tính quãng đường tàu đi được

 • Lê Chí Thiện

  một người đứng ở sân ga nhìn ngang đầu toa thứ nhất của đoàn tàu đang khởi hành, thây stoa thứ nhất đi qua trước mặt trong 6 giây. Gỉa sử chuyển động của đoàn tàu là nhanh dần và cứ toa sau đi qua trước mặt người quan sát trong thời gian ít hơn toa liền trước là 0,5 giây. chiều dài mỗi toa là 10m. Tính thời gian toa thứ 5 qua trước mặt người quan sát và vận tốc trung bình của đoàn tàu 5 toa khi khởi hành

 • Bo Bo

  7. Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động x=Acos (omega t+ phi)(cm) . Ở thời điểm t = 0, li độ vật x =A/2  và đang đi theo chiều âm. Giá trị của là
  A. pi/6. B. pi/2. C.pi/3 . D. -pi/6.
  ____________
  8. Một vật dao động điều hoà với tần số f = 2Hz. Biết rằng khi vật cách vị trí cân bằng một khoảng 2cm thì nó có vận tốc 4 căn 5 pi cm/s . Biên độ dao động của vật là
  A. 2căn2 . B. 4cm. C.3cawn2. D. 3cm.
  _______________
  9. Một vật dao động điều hoà với biên độ 4cm. Khi nó có li độ2cm thì vận tốc là 1m/s. Tần số dao động bằng
  A. 1Hz. B. 1,2Hz. C. 3Hz. D. 4,6Hz.
  _______________ _
  10. Một vật dao động điều hoà có các đặc điểm: khi đi qua vị trí có li độ x1= 8cm thì có vận tốc v1 = 12cm/s; khi li độ x2 = -6cm thì vật có vận tốc v2 = 16cm/s. Tần số góc và biên độ dao động trên lầ lượt là
  A. 2rad/s, 10cm. B. 10rad/s, 2cm. C. 2rad/s, 20cm. D. 4rad/s, 10cm.
  .ct.

 • Tieu Dong

  Catôt của một tế bào quang điện làm bằng chất có giới hạn quang điện là \(0,0657\mu m\).
  1) Tìm công thoát của êlectron ra khỏi bề mặt catôt
  2) Tìm vận tốc ban cực đại của electron khi chiếu vào catôt ánh sáng có bước sóng \(\text{λ=0,444μm}\).
  3) Tìm hiệu điện thế hãm để không có electron về catôt.

 • Lê Minh Bảo Bảo

  1 viên đạn bắng đồng  bay với vận tốc 500m/s tới xuyên qua 1 ttaams gỗ . khi vừa ra khỏi tấm gỗ vận tốc của viên đạn là 300m/s . tính độ tăng nhiệt độ của viên đạn sau khi bay ra khỏi tấm gỗ. nhiệt dung riêng của đồng  là 386j/kg.k .coi rằng toàn bộ cơ năng khi va chạm đều chuyển thành nhiệt làm nóng viên đạn hihaleuhiha

 • khanh nguyen

  hai vật chuyển động thẳng đều trên cùng 1 đường thẳng. neu đi ngược chiều để gặp nhau thì sau 10s , khoảng cách giữa 2 vật giảm 15m . nếu đi cùng chiều thì sau 10s , khoảng cách giữa 2 vật chỉ giảm 4m . hãy tìm vận tốc của mọi vật và tính quãng đường mọi vật đã đi được trong thoi gian 30s

 • Lê Minh

  Trong các vận tốc sau, vận tốc nào lớn nhất ?       A. 12,5 m/giây.                                      B. 0,78 km/phút.                                  C. 800 m/phút.                                      D. 45,9 km/giờ.      

 • Vũ Hải Yến

  Qu​​ãng đường AB dài  46 km. Xe thứ nhất đi từ A đến B với vận tốc 30 km/giờ. Sau 30 phút xe tHứ hai đi tỪ B đến A với vận tốc 32 km/giỜ. Hỏi xE thứ hai khởi hành sau bao lâu tHì gẶp xe Thứ nHất ?????? GiÚp mk vs nHa .

 • Lê Trung Phuong

  Một con hổ đuổi bắt một con thỏ. Con hổ chạy vs vận tốc 60 km/giờ, con thỏ chạy vs vận tốc 55,8 km/giờ. Sau 5 phút rưỡi thì con hổ bắt đc con thỏ. Hỏi trước khi đuổi bắt, con hổ cách con thỏ bao nhiêu mét ? Giúp mk nha bn.