AMBIENT

Tính tốc độ của người đi bộ từ A đến B dài 4,5km trong thời gian 30min ?

bởi Thanh Truc 21/09/2018

Một người đi bộ từ A đến B dài 4,5km trong thời gian 30min và tiếp tục đi đến C với tốc độ 5km/h trong thời gian 0,4h.

a) Tính tốc độ của người đó trên đoạn đường AB ?

b) Tính độ dài đoạn đường BC ?

c) Sau khi đi hết 2 đoạn đường trên người đó dừng lại nghỉ trong 12min rồi tiếp tục đi đoạn đường còn lại dài 3km trong 30min để đến D. Tính tốc độ trung bình của người đó trên toàn bộ quãng đường AD ?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 30'=0,5h

  a) Tốc độ người đó trên doạn đường AB là:

  vAB\(\frac{s_{AB}}{t_1}=\frac{4,5}{0,5}=9\)(km/h)

  b) Độ dài BC là:

  sBC=v2.t2= 5.0,4 =  2(km)

  c) gọi tolà thời gian nghỉ

  12'=0,2h

  Vận tốc trung bình trên cả đoạn AD là

  vtb\(\frac{s_{AB}+s_{AC}+s_{CD}}{t_1+t_2+t_3+t_o}=\frac{4,5+2+3}{0,5+0,4+0,5+0,2}=5,9375\)(km/h) 

   

   

  bởi Nguyễn Đình Toản 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>