RANDOM

Tính quãng đường ô tô đã đi với tốc độ 20 km/h trong vòng 30 phút?

bởi Lê Vinh 21/09/2018

5. Bánh xe ô tô có đường kính 25 cm. Xe trên đi liên tục với tốc độ 20 km/h trong vòng 30 phút.

a. Tính quãng đường ô tô đã đi.

b. Tính số vòng quay của bánh xe đã quay để đi được quãng đường trên.

6*. Hai xe khởi hành từ A đến B cách nhau 120 km chạy hướng về nhau để gặp nhau với tốc độ lần lượt là 40 km/h và 60km/h.

a. Sau bao lâu thì hai xe gặp nhau.

b. Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 5. Tóm tắt:

  \(d=25cm=0,00025km\\ v=20km|h\\ t=30'=0,5h\\ \overline{a)s=?}\\ b)x=?\)

  Giải:

  a) Quãng đường ôtô đi được là:

  \(s=v.t=20.0,5=10\left(km\right)\)

  b) Chu vi của bánh xe là:

  \(C=d.3,14=0,00025.3,14=0,000785\left(km\right)\)

  Số vòng quay của bánh xe để đi được quãng đường trên là:

  \(x=\dfrac{s}{C}=\dfrac{10}{0,000785}\approx12739\) (vòng)

  Vậy bánh xe phải quay khoảng 12739 vòng để đi được quãng đường đó.

  bởi Đức Bùi 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>