YOMEDIA

Tính lực đẩy ác si mét tác dụng lên vật có thể tích 0.06m khối ?

bởi Nguyen Duc 09/12/2018

một vật có thể tích 0.06m khối được nhúng chìm trong nước biết trọng lượng riêng của nước là 10000 N/m khối

a)tính lực đẩy ác si mét tác dụng lên vật

b)treo vật đang nhúng chìm trong nước vào lực kế thì lực kế chỉ 150N.Xác định trọng lượng của vật

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a, lực đẩy acsimet tác dụng lên vật là:

           p= d.h = 10000 . 0,06= 600 (N)

  b, trọng lượng của vật là: 

           Fa= P - F => P= Fa + F= 600 + 150= 750 (N)

   

  bởi Kiryu Sento 10/12/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>