AMBIENT

Tính khoảng cách giữa xe thứ nhất với vận tốc 30km/h và xe thứ hai với 40km/h sau 1h kể từ lúc xuất phát?

bởi Nguyễn Hiền 21/09/2018

Cùng một lúc có 2 xe xuất phát từ 2 địa điểm A và B cách nhau 60 km,chúng chuyển động cùng chiều từ A đến B,xe thứ nhất đi từ A với vận tốc 30km/h,xe thứ hai đi từ B với vận tốc 40km/h (cả 2 xe chuyển động thẳng đều)

 1. Tính khoảng cách 2 xe sau 1h kể từ lúc xuất phát?
 2. Sau khi xuất phát được 1h30p xe thứ nhất đột ngột tăng vận tốc và đạt tới vận tốc 50km/h.Hãy xác định thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau?

 

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Tóm tắt

  \(S_{AB}=60km\)

  \(V_1=30km\)/\(h\)

  \(V_2=40km\)/\(h\)

  \(t_1=1h\)

  \(t_2=1,5h\)

  \(V_3=50km\)/\(h\)

  _____________

  a) \(S_{A'B'}=?\)

  b) \(t=?;S_{BC}=?\)

  Giải

  Chuyển động đều, chuyển động không đều

  a) Ta có: \(S_{A'B'}=S_{BB'}+\left(S_{AB}-S_{AA'}\right)=V_2.t_1+60-V_1.t_1=t_1\left(V_2-V_1\right)+60=40-30+60=70\left(km\right)\)

  b) Gọi \(A_1\) là điểm dừng sau 1,5h đi với vận tốc 30km/h.

  Ta có: \(S_{AC}=S_{AA_1}+S_{A_1C}=S_{BC}+S_{AB}\Rightarrow V_1.t_2+V_3\left(t-t_2\right)=V_2.t+60\)

  \(\Rightarrow30.1,5+50\left(t-1,5\right)=40t+60\Rightarrow45+50t-75=40t+60\)

  \(\Rightarrow50t-40t=75-45+60=90\Rightarrow t=9\left(h\right)\Rightarrow S_{BC}=40.9=360\left(km\right)\)

  Vậy thời gian 2 điểm gặp nhau là sau 9h và cách điểm B là 360 km

  bởi Đặng Lan 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>