Tính khoảng cách giữa hai xe cách nhau 24 km sau 45 phút kể từ khi xuất phát?

bởi Lê Bảo An 21/09/2018

6*. Lúc 6 giờ cả hai xe cùng xuất phát tại hai điểm A và B cách nhau 24 km,chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A hướng đến B. Xe thứ nhất khởi hành từ A với tốc độ 42 km/h,xe thứ hai khởi hành từ B với tốc độ 36 km/h.

a. Tính khoảng cách giữa hai xe sau 45 phút kể từ khi xuất phát.

b. Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ? Nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km?

7*. Một ô tô đi trên quãng đường S. 1/4 quãng đường đầu ô tô đi với tốc độ 20 km/h, trong 2/4 quãng đường kế tiếp ô tô đi với tốc độ 25 km/h,trong 1/4 quãng đường cuối cùng ô tô đi với tốc độ 15 km/h. Hãy tính tốc độ trung bình của ô tô trên cả quãng đường S.

Câu trả lời (1)

 • 7*. giải:

  Gọi s1, s2, s3, s lần lượt là 1/4 quãng đường đầu, 2/4 quãng đường tiếp, 1/4 đoạn đường cuối và cả quãng đường, ta có:

  \(s_1=s_3=\dfrac{s}{4}\)

  \(s_2=\dfrac{2s}{4}=\dfrac{s}{2}\)

  Thời gian đi hết 1/4 quãng đường đầu là:

  \(t_1=\dfrac{s_1}{v_1}=\dfrac{\dfrac{s}{4}}{20}=\dfrac{s}{80}\)

  Thời gian đi hết 2/4 quãng đường tiếp là:

  \(t_2=\dfrac{s_2}{v_2}=\dfrac{\dfrac{s}{2}}{25}=\dfrac{s}{50}\)

  Thời gian đi hết 1/4 quãng đường cuối là:

  \(t_3=\dfrac{s_3}{t_3}=\dfrac{\dfrac{s}{4}}{15}=\dfrac{s}{60}\)

  Vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường s là:

  \(v_{tb}=\dfrac{s}{t}=\dfrac{s}{t_1+t_2+t_3}=\dfrac{s}{s\left(\dfrac{1}{80}+\dfrac{1}{50}+\dfrac{1}{60}\right)}=\dfrac{1}{\dfrac{59}{1200}}\\ =\dfrac{1200}{59}\approx20,3\left(km|h\right)\)

  Vậy vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường là 20,3km/h

  bởi Trần Thị Gia Phúc 21/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan