AMBIENT

Tính D hợp kim dùng để làm vật có m bằng 420g ?

bởi cuc trang 24/09/2018

Một ng̀ thợ kim làm 1 vật trang sức quý khi đem cân thấy vật có m bằng 420g , khi thả chìm vật vào 1 bình đựng đầy nć và lấy lượng nć tràn ra đem cân đc̣ 30g

a) Tính D hợp kim dùng để làm vật

b) Nếu hợp kim gồm vàng và bạc thì khối lượng vàng đã dùng là bn. Coi thể t́ch của vật bằng tổng thể tích của vàng và bạc đem dùng. Cho biết Do bằng 1g/cm3, Dvàng bằng 19,3g/cm3, Dbạc bằng 10,5g/cm3

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • a, Thể tích của hợp kim là: \(V=\dfrac{m_n}{D_o}=\dfrac{30}{1}=30\left(cm^3\right)\)

  \(D=\dfrac{m}{V}=\dfrac{420}{30}=14\left(\dfrac{g}{cm^3}\right)\)

  b, Gọi thể tích vàng trong hợp kim là \(V_{vàng}\)

  => Thể tích Bạc là: \(V_{Bạc}=V-V_{vàng}\)

  Ta có: \(m_{vàng}+m_{bạc}=m\)

  \(\Leftrightarrow D_{vàng}.V_{vàng}+D_{bạc}.V_{Bạc}=m\)

  \(\Leftrightarrow19,3.V_{Vàng}+10,5.\left(30-V_{Vàng}\right)=420\)

  \(\Leftrightarrow V_{Vàng}=11,9\left(cm^3\right)\)

  \(\Rightarrow m_{Vàng}=11,9.19,3=230,3\left(kg\right)\)

  bởi Nguyễn Hạnh 24/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>