AMBIENT

Tại sao nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của vật càng lớn?

bởi Vũ Hải Yến 21/01/2019

tại sao nhiệt độ của vật càng cao thì nhiệt năng của vật càng lớn?

ADSENSE

Câu trả lời (5)

 • vì nhiệt độ của vật càng cao thì các phần tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh nên nhiệt năng của vật càng lớn.

  bởi Nguyễn Quang 21/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Muốn có 100 lít nước ở nhiệt độ 35 độ C thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở 15 độ C . Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190 j/kg*k

  bởi thu thủy 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gọi x là khối lượng nước ở 15 0 C và y là khối lượng nước đang sôi .

  x + y = 100 kg (1)

  Nhiệt lượng y kg nước toả ra là :

  \(Q_1=y\cdot4190\cdot\left(100-35\right)\)

  Nhiệt lượng x kg nước ở 15 độ C thu vào để nóng lên là :

  \(Q_2=x\cdot4190\cdot\left(35-15\right)\)

  Theo pt cân bằng nhiệt ta có :

  \(x\cdot4190\cdot\left(35-15\right)=y\cdot4190\cdot\left(100-35\right)\) (2)

  Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được :

  \(x\approx76,5\left(kg\right);y\approx23,5\left(kg\right)\)

  Vậy phải đổ 23,5 lít nước đang sôi vào 76,5 lít nước ở 15 độ C .

  bởi Cao Trần Thảo Vy Vy 22/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • mong mọi người giúp mình

  Người ta thả 500g miếng đồng ở 100 độ c vào 1.5 kg nước .Nhiệt độ cân bằng là 30 độ c

  a Miếng đồng tỏa ra bao nhiêu nhiệt lượng ?Biết nhiệt dung riêng là 380 J/kg.K

  b Nước thu nhiệt lượng là bao nhiêu ? Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg .K.Coi như miếng đồng tỏa nhiệt hết cho nước

  c Nước nóng lên thêm bao nhiê

  bởi Thuy Kim 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Tóm tắt:

  \(m_1=500\left(g\right)=0,5\left(kg\right)\\ m_2=1,5\left(kg\right)\\ t_1=100^oC\\ t=30^oC\\ c_1=380\dfrac{J}{kg}.K\\ c_2=4200\dfrac{J}{kg}.K\\ ---------------------------\\ a,Q_{tỏa}=?\left(J\right)\\ b,Q_{thu}=?\left(J\right)\\ c,t-t_2=?\left(^oC\right)\)

  ________________________________________

  Giaỉ:

  a) Ta có: \(Q_{tỏa}=m_1.c_1.\left(t_1-t\right)\\ =0,5.380.\left(100-30\right)=13300\left(J\right)\)

  b) Theo PT cân bằng nhiệt, ta có:

  \(Q_{thu}=Q_{tỏa}\\ =>Q_{thu}=13300\left(J\right)\)

  c) \(Q_{thu}=Q_{tỏa}\\ < =>m_2.c_2.\left(t-t_2\right)=13300\\ < =>1,5.4200.\left(30-t_2\right)=13300\\ < =>189000-6300t_2=13300\\ < =>189000-13300=6300t_2\\ =>t_2=\dfrac{189000-13300}{6300}\approx27,889\left(^oC\right)\\ =>t-t_2\approx30-27,889\approx2,111\left(^oC\right)\)

  Vậy: nước nóng thêm khoảng 2,111oC.

  bởi Ngọc Ngần Bùi 23/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA