YOMEDIA
IN_IMAGE

Để vị trí gặp nhau C ở chính giữa quãng đường AB thì xe máy phải dừng lại ở B trong thời gian bao lâu?

Trên đường thẳng AB dài 9km có một người đi xe đạp và một người đi xe máy khởi hành cùng lúc từ A để đi đến B. Khi vừa đến B, xe máy lập tức quay về A và đã gặp xe đạp ở C. Cho rằng vận tốc của xe đạp và xe máy có độ lớn không đổi lần lượt là v1=12km/h và v2=60km/h.

a) Tính độ dài quãng đường AC?

b) Để vị trí gặp nhau C ở chính giữa quãng đường AB thì xe máy phải dừng lại ở B trong thời gian bao lâu?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (5)

 • a) Gọi thời gian xe đạp chuyển động để gặp xe máy là t1.

           thời gian xe máy chuyển động để gặp xe đạp là t2.

  Thời gian xe đạp chuyển động từ A đến C là:

    t1= \frac{AC}{v1} =\frac{AC}{12}

  Thời gian xe máy chuyển động từ A đến B rồi về C là:

    t2= \frac{AB+BC}{v2}=\frac{2AB-AC}{60}=\frac{18-AC}{60}

  Mà t1 = t2

  <=>    \frac{AC}{12} = \frac{18-AC}{60}

    =>     60 x AC = 12 (18 -AC ) 

              60 x AC = 216 - 12 x AC

              72 x AC = 216

                  =>AC = 3 (km)

  b)   Quãng đường AC lúc này là 4,5 km.

            Thời gian xe đạp đi từ A đến C là:

              t1 = \frac{AC}{12} = \frac{4,5}{12} = 0,375 (h)

            Thời gian xe máy đi từ A đến B rồi về C là :

             t2 = \frac{AB + AC}{v2} = \frac{9 + 4,5 }{60} = 0,225 (h)

          Thời gian xe máy cần dừng lại ở B là 

               t = t1 - t2 = 0,375 - 0,225 = 0,15 (h)

             Đ/s : a) 3 km

                     b) 0,15 h

    bởi Thanh Hương 05/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1

    bởi Nguyễn Duy Khánh 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 6

    bởi Nguyễn Duy Khánh 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a, 3km b, 0,15h
    bởi Reina Sam 09/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON