RANDOM
IN_IMAGE

Viết phương trình tính tổng sau, biết n được nhập từ bàn phím S=1+1/2+1/3+1/4+...+/n?

Viet phuong trinh tinh tong sau, biet n duoc nhap tu ban phim

S=1+1/2+1/3+1/4+...+/n

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (2)

 
 
 
 • program chuongtrinh;

  uses crt;

  var n, i: integer;

  var S: real;

  begin

  write('Nhap vao n: '); readln(n);

  S:=0;

  for i:=1 to n do S:=S+1/i;

  writeln('Tong S la: ',S:5:2);

  writeln('Nhan enter de ket thuc');

  readln

  end.

    bởi Hoàng Văn Quyền 10/07/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Program TINH_TONG;

  Uses crt;

  Var s,i,n:integer;

  Begin

       Clrscr;

       Writeln('Nhap so n: ');Readln(n);

       s:=0;

       For i:=1 to n do

            s:=s+ 1/i;

       Writeln('Tong s la: ',s:4:2);

  End.

    bởi Võ Hoài Anh Khoa 28/07/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)