Viết chương trình tính tổng 200 số nguyên đầu tiên?

bởi hi hi 08/11/2018

Viết chương trình tính tổng 200 số nguyên đầu tiên

Câu trả lời (1)

 • program tinh_tong;

  uses crt;

  var i: integer;

  s: longint;

  begin

  s:=0;

  i:=1;

  while i<= 200 do

  begin

  s:= s+i; i:= i+1;

  end;

  writeln('tong cua 200 so tu nhien dau tien la:=', s);

  readln

  end.

  bởi Dương Thư 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan