ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình tính điểm trung bình và xếp hạng?

Viết chương trình tính điểm trung bình và xếp hạng

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Program Diem_Trung_binh;
  Uses Crt;
  Var
  Ten:String[24];
  Van,Toan,Ly,tb:Real;
  Begin
  Clrscr;
  Writeln('TINH DIEM TRUNG BINH VA XEP HANG');
  Writeln('--------------------------------');
  Write('-Cho biet ho ten: ');
  Readln(Ten);
  Write('-Cho biet diem mon Van: ');
  Readln(Van);
  Write('-Cho biet diem mon Toan: ');
  Readln(Toan);
  Write('-Cho biet diem mon Ly: ');
  Readln(Ly);
  Tb:=((Van*2)+(Toan*2)+ly)/5;
  If tb < 5 Then
  Begin
  Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
  Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
  Writeln('+Xep hang: Hoc luc kem');
  End
  Else if Tb < 7 Then
  Begin
  Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
  Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
  Writeln('+Xep hang: Hoc luc trung binh');
  End
  Else if Tb < 9 Then
  Begin
  Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
  Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
  Writeln('+Xep hang: Hoc luc Kha');
  End
  Else
  Begin
  Writeln('+Hoc sinh: ',Ten);
  Writeln('+Diem trung binh = ',Tb:4:1);
  Writeln('+Xep hang: Hoc luc Gioi');
  End;
  Writeln;
  Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
  Readln;
  End.

    bởi Vary's Vân's 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)