ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình tìm số lớn nhất trong dãy A các số a_1, a_2, ..., a_n cho trước?

viết chương trình tìm số lớn nhất trong dãy A các số a1, a2, ..., an cho trước

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Program So_nho_nhat;

  uses crt;

  Var i,n:Byte; so,Min:Integer;

  Begin

  clrscr;

  Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG N SO NGUYEN');

  Writeln('---------------------------------'); Write('Cho biet so phan tu nhap N= '); Readln(n); i:=1;

  Write('So thu ',i,' = '); Readln(so); Min:=so; For i:=2 To N Do Begin

  Write('So thu ',i,' = '); Readln(so);

  If Min < so Then Min:=so;

  End;

  Writeln;

  Writeln('+So lon nhat trong ',n,' so vua nhap la so: ',Min);

  Writeln(' Bam phim de ket thuc');

  Readln;

  End.

    bởi Nguyễn Hiệp 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)