ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a và b in ra màn hình các ước chung của a và b bội chung của a và b?

Viết chương trình nhập vào hai số nguyên a, b. In ra màn hình các ước chung của a và b, bội chung của a và b

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (2)

 
 
 
 • : Program CT_TIM_USCLN_BCNN_CUA_2_SO;
  Uses CRT;
  VAR A,B : Longint;
  (*----------------------------------*)
  FUNCTION UCLN(x,y:Longint):Longint;
  Begin
  While (x>0) And (y>0) do
  If x>y Then x:=x-y
  Else y:=y-x;
  UCLN:=x+y;
  End;
  (*-----------------------------------*)
  BEGIN
  Write('Nhap 2 so a,b '); Readln(a,b);
  Writeln('Uoc chung lon nhat la ', UCLN(a,b));
  Writeln('Boi chung nho nhat la ', (a*b) div UCLN(a,b));
  Readln;
  END.
  Bạn có thể viết FUNCTION UCLN như sau:
  FUNCTION UCLN(x,y:Longint):Longint;
  Var r:Longint;
  Begin
  While y>0 do
  Begin
  r:= x mod y;
  x:=y;
  y:=r;
  End;
  UCLN:=x;
  End;
  Chúc bạn học tốt
    bởi Phạm Tấn Anh Quy 29/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)