RANDOM
VIDEO

Viết chương trình nhập vào hai số a và b từ bàn phím, kiểm tra xem tổng của hai số đó là một số chẵn hay lẻ

Viết chương trình nhập vào hai số a và b từ bàn phím, kiểm tra xem tổng của hai số đó là một số chẵn hay lẻ?
Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • Program Chan_le;

  Uses Crt;

  var a,b,s:longint;

  Begin

   write('Nhap so a: ');readln(a);

   write('Nhap so b: ');readln(b);

   s:=a+b;

   if (s mod 2)=0 then write('Tong cua 2 so ',a,' va ',b,' la so chan')

   else write('Tong cua 2 so ',a,' va ',b,' la so le');

  End.

    bởi Cao Hiển Đạt 08/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)