ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình đọc ngày tháng năm in ra màn hình ngày thứ mấy trong tuần?

Đọc ngày tháng năm , sau đó viết ra màn hình đó là ngày thứ mấy trong tuần .

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Var Thu , Ngay , Thang : Byte ;
  Nam : Integer ;
  BEGIN
  Write (` Doc Ngay Thang Nam : `) ;
  Readln ( Ngay , Thang , Nam ) ;
  Nam := 1900 + ( Nam mod 1900 ) ;
  If Thang < 3 Then
  Begin
  Thang := Thang + 12 ;
  Nam := Nam - 1 ;
  End ;
  Thu := Abs ( Ngay + Thang * 2 + ( Thang + 1 ) * 3
  div 5 + Nam + Nam div 4 ) mod 7 ;
  Case Thu Of
  0 : Writeln (` Chu Nhat `) ;
  1 : Writeln (` Thu Hai `) ;
  2 : Writeln (` Thu Ba `) ;
  3 : Writeln (` Thu Tu `) ;
  4 : Writeln (` Thu Nam `) ;
  5 : Writeln (` Thu Sau `) ;
  6 : Writeln (` Thu Bay `) ;

  7:Writeln('Chu nhat');
  End ;
  Readln ;
  END .

    bởi Sứ Giả Tuyệt Mệnh 26/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)