ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương c từ bàn phím xác định số a chia hết cho 2 hay không và in kết quả ra màn hình?

Câu 1 : Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương c từ bàn phím. Hãy viết chương trình pascal xác định số a chia hết cho 2 hay không? In kết quả ra màn hình.

Câu 2: Viết chương trình lập 3 số nguyên a,b,c từ bàn phím. Em hãy viết chương trình pascal tính tổng 3 số trên. In kết quả ra màn hình.

Câu 3: viết chương trình pascal nhập 3 số nguyên từ bàn phím. Em hãy viết chương trình pascal kiểm tra xem số vừa nhập là chẵn hay lẻ và in kết quả ra màn hình.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1:
  Var a:Integer;
  Begin
  Writeln('Nhap a: '); Readln(a);
  If (a mod 2)=0 then writeln(a,'chia het cho 2') else (a,' khong chia het cho 2');
  Readln;
  End.

  Câu 2:
  Var S,a,b,c:Integer;
  Begin
  Writeln('Nhap a: '); readln(a);
  Writeln('Nhap b: '); readln(b);
  Writeln('Nhap c: '); readln(c);
  S:=a+b+c;
  Writeln('Tong cua ba so la: ',S);
  Readln;
  End.

  Câu 3:
  Var a,b,c:Integer;
  Begin
  Writeln('Nhap a: '); Readln(a);
  Writeln('Nhap b: '); readln(b);
  Writeln('Nhap c: '); readln(c);
  If (a mod 2)=0 then writeln(a,' la so chan') else (a,' la so le');
  If (b mod 2)=0 then writeln(b,' la so chan') else (b,' la so le');
  If (c mod 2)=0 then writeln(c,' la so chan') else (c,' la so le');
  Readln;
  End.

    bởi Trần Hoàng 29/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)