ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Nhập N số bất kì đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng in ra màn hình?

Nhập N số bất kì .
Đếm các số lớn hơn 10 và nhỏ hơn 20 và tính tổng của chúng . Sau đó , đưa ra màn hình :So cac so >10 và <20 la : ( gia tri ) ;Tong cua chung la : ( gia tri )

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Var Tong , So : Real ; I , N , Dem : Integer ;
  BEGIN
  Write (` Bao nhieu so : `) ; Readln ( N ) ;
  Tong := 0 ; Dem := 0 ;
  For I := 1 To N Do
  Begin
  Write (` So = `) ; Readln ( So ) ;
  If ( So > 10 ) and ( So < 20 ) Then
  Begin
  Tong := Tong + So ;
  Dem := Dem + 1 ;
  End ;
  End ;
  Writeln (` So cac so >10 va <20 la : `, Dem ) ;
  Writeln (` Tong cua chung la :`, Tong ) ;
  Readln ;

  END .

    bởi nguyen hiep 29/10/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)