RANDOM
IN_IMAGE

Hãy viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm n số nguyên ( n được nhập từ bàn phím ). In ra màn hình các phần tư có giá trị lớn hơn 0 có trong dãy số?

Hãy viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên gồm n số nguyên ( n được nhập từ bàn phím ). In ra màn hình các phần tư có giá trị lớn hơn 0 có trong dãy số
Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (1)

 
 
 
 • uses crt;

  ​var A:array[1..100] of integer;

        n,i:integer;

  begin

  clrscr;

  write('Nhap vao so phan tu cua day : '); readln(n);

  for i:=1 to n do begin

  write('A[',i,']='); readln(A[i]);

  end;

  for i:=1 to n do if A[i]>0 then write(A[i],' ');

  readln;

  end.

    bởi Quang Huy 29/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)