Cho 1 mảng số nguyên có 30 phần tử hãy viết chương trình in ra số nguyên dưng nguyên âm và vị trí các số 0 trong mảng?

bởi Lan Anh 08/11/2018

Ch 1 mảng số nguyên có 30 phần tử . Hãy lập chương trình

a) In ra các số nguyên dương có trong mang

b) In ra các số nguyên âm có trong mảng

c) In ra vị trí của các số 0 có trong mảng

Giúp mik vs mấy you leu

Câu trả lời (1)

 • Program In;

  uses crt;

  Var a:real;

  Begin

  clrscr;

  Write ('nhap 30 so nguyen:');

  Readln(a);

  If a>0 then write('So nguyen duong co trong man la:',a);

  If a<0 then write('so nguyen am co trong man la:',a);

  If a=0 then write ('0');

  Readln;

  End.

  bởi thanh tuyền đặng 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan