Viết lại câu với từ gợi ý trong ngoặc: You don’t normally go into by car(used) ->I ………….into town by car.

bởi thu trang 17/11/2018

Viết lại câu với từ gợi ý trong ngoặc

1.You don’t normally go into by car(used)

->I ………….into town by car.

2.I would like to express my thanks for everything you have done for me(thankful)

->I’d like to say…..am for everything you have done for me

3.Nobody play this piece of music as beautifully as she does(more)

->She plays this piêc of music……else

4.Whenever I hear this song,I remember the time when I was in Paris(reminds)

->Whenever I hear this song,………the time when I was in Paris.

Câu trả lời (1)

 • Viết lại câu với từ gợi ý trong ngoặc

  1.You don’t normally go into by car(used)

  ->I …used to go……….into town by car.

  2.I would like to express my thanks for everything you have done for me(thankful)

  ->I’d like to say…how thankful I..am for everything you have done for me

  3.Nobody play this piece of music as beautifully as she does(more)

  ->She plays this piêc of music…more beautifully than anyone…else

  4.Whenever I hear this song,I remember the time when I was in Paris(reminds)

  ->Whenever I hear this song,…I remember ……the time when I was in Paris

  bởi Trần Cẩm Đoan 17/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan