ON
ADMICRO
VIDEO_3D

rewrite without changing the meaning?

Chuyển đổi câu :

1. The superstorm Haiyan destroyed the whole city of Tacloban, Philip

-> the whole city of Tacloban, Philip........................................the superstorm Haiyan

2. "Are you going to Jane's party on Saturday night?" Ben asked me

-> Ben asked me..........................on Saturday night

3. I turned on the air conditioner because it was hot

-> It was hot,................................

4. "I'm ejnoying my vacation here,mum?" Jenny said

-> Jenny told her mum that.............................................

5. Hoa's book is interesting and my books are, too

My book are as............................. Hoa's

6. I began to study English three years ago

I have................................for 3 years.

7. My mother said to me " You can go to the movies with your friend"

-> My mother said that.............................................

8. The boy is sorry he's not a doctor

-> The boy wishes..................... ......................................................

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • 1 : ... where was destroyed by

  2:... if i was going to Jane's party on Saturday tonight

  3:... so i turned on the air conditioner

  4:... he was enjoying his vacation there

  5:... interesting as

  6:... studied EL for 3 years

  7:... I could go to the movies with my friends

  8:... he would be a doctor

    bởi Hươňg Trầň 06/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1