AMBIENT
UREKA

Rewrite these sentences into tag question: Have you just used the computer ?

Rewrite these sentences into tag question

1, Have you just used the computer ?

................................................................

2, Lan often listens to the radio, Doesn't she ?

.........................................................

3. Are there many interesting programs tonight ?

...............................................................

4. Am I late for the party?

...........................................

5. Didn't Ba produce the first TV picture in 1920 ?

...........................................................................

6. Do they never go to the theater ?

.......................................................................

7. Is the pollution the most serious problem ?

...................................................................

8. Do you do gymnastics every morning ?

.......................................................................

9. They do not do he washing up, don't they ?

....................................................................

10. Mary won't come the party, will she ?

......................................................

11. Tim and Bob drove to work last tern, didn't they ?

......................................................................

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Rewrite these sentences into tag question

  1, Have you just used the computer ?

  ->You have just used the computer, haven't you?

  2, Lan often listens to the radio, Doesn't she ?

  ->Lan often listens to the radio, Doesn't she ?

  3. Are there many interesting programs tonight ?

  -> there are many interesting programs tonight , aren't there?

  4. Am I late for the party?

  -> i late for the party, aren't I

  5. Didn't Ba produce the first TV picture in 1920 ?

  -> Ba did'n produce the first TV picture in 1920, did he?

  6. Do they never go to the theater ?

  -> they never go to the theater , don't they?

  7. Is the pollution the most serious problem ?

  -> the pollution is the most serious problem, isn't it

  8. Do you do gymnastics every morning ?

  -> you do gymnastics every morning, don't you

  9. They do not do he washing up, don't they ?

  -> They do not do he washing up, don't they ?

  10. Mary won't come the party, will she ?

  -> Mary won't come the party, will she ?

  11. Tim and Bob drove to work last tern, didn't they ?

  -> Tim and Bob drove to work last tern, didn't they ?

    bởi Mai Thị Diễm Thúy 09/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON