ADMICRO
VIDEO

Put the verbs in brackets in the correct form, using BE GOING TO or THE PRESENT PROGRESSIVE.

1. They (visit) ______ us next weekend.  *

2. They (go) ______ to Europe by plane.  *

3. We (eat) ______ out tonight.  *

4. When ______ you (leave) ______ for Rome? I hear that Charlene (leave) ______ next Saturday.  *

5. My brother (come) ______ to visit me next week.  *

6. What time ______ you (go) ______ to movies tonight? Ron says that he (go) ______ at nine o’clock. 

7. We (get) ______ up early tomorrow morning and go fishing.  *

8. She (drive) ______ to California.  *

9. When ______ Ms. Green (come) ______ to see you?  *

10. Tony says that he (leave) ______ for Chicago on the fifteenth.  *

 

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON