Make questions with the underlined words/ phrases: I eat many vegetable.

bởi thanh duy 31/10/2018

Make questions with the underlined words/ phrases

1. I eat many vegetable.

2. I’m a student.

3. He goes to school at 6 a.m.

4. She lives in Ha Noi.

5. I can cook dinner.

6. They do their homework at night.

7. I like the red blouse, not the blue one.

8. It’s 11b Nguyen Van Cu street.

9. My father is a interpreter.

10. I get bus.

11. I am sick.

12. She is pretty.

13. I visit my grandma once week.

14. I work in open- air market.

15. This skirt is 300$.

16. There are 5 book on the table.

Câu trả lời (1)

 • Make questions with the underlined words/ phrases

  1. I eat many vegetable.

  => What do you eat ?

  2. I’m a student.

  => What do you do ?

  3. He goes to school at 6 a.m.

  => What time does he go to school ?

  4. She lives in Ha Noi.

  => Where does she live ?

  5. I can cook dinner.

  => What can you do ?

  6. They do their homework at night.

  => When do they do their homework ?

  7. I like the red blouse, not the blue one.

  => Which blouse do you like , red blouse or blue one ?

  8. It’s 11b Nguyen Van Cu street.

  => What is your address ?

  9. My father is a interpreter.

  => What does your father do ?

  10. I get bus.

  => What do you get ?

  11. I am sick.

  => What's the matter with you ?

  12. She is pretty.

  => What does she like ?

  13. I visit my grandma once week.

  => How often do you visit your grandma ?

  14. I work in open- air market.

  => Where do you work ?

  15. This skirt is 300$.

  => What does this skirt cost ?

  16. There are 5 book on the table.

  => Where are 5 books ?

  bởi phan thùy my 31/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan