ADMICRO
VIDEO

Fill in the blank we were all excited about our holiday?

ĐIỀN GIỚI TỪ

1) WE WERE ALL EXCITED .............. OUR HOLIDAY.

2) YOU'LL BE RESPONSIBLE ............. ME ............. YOUR ACTIONS.

3) SHE BURST .............. TEARS WHEN SHE HEARD THE NEWS.

4) HE WASN'T BADLY HURT - THAT 'S SOMETHING TO BE THANKFUL .............. .

5) IT WAS VERY HELPFUL ............... YOU TO DO THAT FOR ME.

6) THE LIBRARY CARDS ARE ISSUED ............... THE READERS ONCE A YEAR.

7) SHE IS LEARNING FRENCH JUST .............. THE FUN OF IT.

8) HE SEEMED TO BE UNAWARE ............. THE TROUBLE HE WAS CAUSING.

9) I WAS AMAZED ................ HIS KNOWLEDGE OF FRENCH LITERATURE.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • ĐIỀN GIỚI TỪ

  1) WE WERE ALL EXCITED ........about...... OUR HOLIDAY.

  2) YOU'LL BE RESPONSIBLE ...to.......... ME ......for....... YOUR ACTIONS.

  3) SHE BURST ......into........ TEARS WHEN SHE HEARD THE NEWS.

  4) HE WASN'T BADLY HURT - THAT 'S SOMETHING TO BE THANKFUL .......for....... .

  5) IT WAS VERY HELPFUL ......of......... YOU TO DO THAT FOR ME.

  6) THE LIBRARY CARDS ARE ISSUED ......with......... THE READERS ONCE A YEAR.

  7) SHE IS LEARNING FRENCH JUST .....for......... THE FUN OF IT.

  8) HE SEEMED TO BE UNAWARE ....of......... THE TROUBLE HE WAS CAUSING.

  9) I WAS AMAZED .........at....... HIS KNOWLEDGE OF FRENCH LITERATURE.

    bởi Đức Võ 18/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON