ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Điền " because, as, since, if, when hoặc so " 1/ We decided

Điền " because, as, since, if, when hoặc so "

1/ We decided to go out to eat.............we had no food at home

2/ He has a very important job............he is particularly well - paid

3/ Can I borrow that book........ ..you've finished it?

4/ No one was watching the TV . ...............I switched the TV off

5/ ..........she changed a lot, we didn't recognize her

6/ .................you are ready, we can start now

7/ I'm going away for a few days. I'll phone you..............I get back

8/ You should inform the police..............your bicycle is stolen

9/ Matthew went to bed.........it was too late to go out

10/ ..............you drive without driving license, you are breaking the law

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Điền " because, as, since, if, when hoặc so "

  1/ We decided to go out to eat......because.......we had no food at home

  2/ He has a very important job......so......he is particularly well - paid

  3/ Can I borrow that book....when.... ..you've finished it?

  4/ No one was watching the TV . ......so.........I switched the TV off

  5/ ...Because.......she changed a lot, we didn't recognize her

  6/ ........If.........you are ready, we can start now

  7/ I'm going away for a few days. I'll phone you......when........I get back

  8/ You should inform the police........because......your bicycle is stolen

  9/ Matthew went to bed....because.....it was too late to go out

  10/ ........If......you drive without driving license, you are breaking the law

    bởi Minh Mạnh Võ 21/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1