AMBIENT
UREKA

Đặt câu hỏi cho các từ in hoa trong ngoặc: That worker bought (A MOBILE PHONE) two weeks ago

1/ Đặt câu hỏi cho các từ in hoa trong ngoặc

1. That worker bought (A MOBILE PHONE) two weeks ago

2. Mr and Mrs.Pike are (AT THE FRONT DOOR)

3. They will meet (INSIDE THE CITY CONCERT CENTER )tonight

4. (THE VICE PRINCIPAL) is speaking to Lan's mother

5. Alexander Graham Bell was born( IN 1847)

6. Alexander Graham Bell worked with (DEAF-MUTES) at Boston University

7.The teacher wants to meet your parents (AFTER CLASS)

8. They are going to (DO THEIR HOMEWORK) this evening

9. Quang will (VISIT ME ) next month

10.(ALEXANDER GRAHAM BELL )invented the telephone

Help me , mk cần gấp các bạn giúp mk với nha

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1/ Đặt câu hỏi cho các từ in hoa trong ngoặc

  1. That worker bought (A MOBILE PHONE) two weeks ago

  =>What did that worker buy two weeks ago?

  2. Mr and Mrs.Pike are (AT THE FRONT DOOR)

  =>Where are Mr and Mrs.Pike ?

  3. They will meet(INSIDE THE CITY CONCERT CENTER ) tonight

  => Where will they meet tonight ?

  4. (THE VICE PRINCIPAL) is speaking to Lan's mother

  =>Who is speaking to Lan's mother ?

  5. Alexander Graham Bell was born( IN 1847)

  =>When was Alexander Graham Bell born ?

  6. Alexander Graham Bell worked with (DEAF-MUTES) at Boston University

  =>Who did Alexander Graham Bell work with at Boston University?

  7.The teacher wants to meet your parents (AFTER CLASS)

  =>When does the teacher want to meet your parents ?

  8. They are going to (DO THEIR HOMEWORK) this evening

  => What are they going to do this evening ?

  9. Quang will (VISIT ME ) next month

  =>What will Quang do next month ?

  10.(ALEXANDER GRAHAM BELL )invented the telephone

  =>Who invented the telephone ?

  ----------------------Chúc bạn học tốt---------------

    bởi Huyền Huyền 10/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON