ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets you translate is text into French if we had a dictionar?

complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets
1 would you go to his party if he(invite)............ you?
2 I(can/help)............... you translate is text into French if we had a dictionar3 we (email)........................her if we had her adderss
4 if i know............. the answer, I wouldn't need to ask
5 i'd probably buy a laptop if it (be)..................cheaper answer,
6 where would you live of you (have).................... the choice
7 if you(have).......................... 20 brothers and sisters,think how many birthday presents you(get).................
8 if everyone (speak)................. the same langluage, do you yhing life(be)............... better?
9 I'm sorry, I don't know.if (knom).......theamswer,I (tell...............you

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets
  1 would you go to his party if he(invite)......invited...... you?
  2 I(can/help)...could help............ you translate is text into French if we had a dictionar3 we (email).......would email.................her if we had her adderss
  4 if i (know.).....knew....... the answer, I wouldn't need to ask
  5 i'd probably buy a laptop if it (be).....were.............cheaper answer,
  6 where would you live of you (have)........had............ the choice
  7 if you(have)........had.................. 20 brothers and sisters,think how many birthday presents you(get).........would get........
  8 if everyone (speak).....spoke............ the same langluage, do you yhing life(be)........would be....... better?
  9 I'm sorry, I don't know.if (knom)....knew...theamswer,I (tell.....would tell..........you

    bởi Đình Khánh 30/11/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1