ADMICRO
UREKA

Complete the paragraph: Nien (1).......(be) Hoa's next - door neighbor in Hue.

Complete the paragraph.Put the verbs in brackets into the correct form or tense

Nien (1).......(be) Hoa's next - door neighbor in Hue .She (2).......(be) very beautiful.She (3).......(have) big brown eyes and a lovely smile.Last week ,she (4).......(go) to Ha Noi (5)........(visit) Hoa.They (6).......(travel) around the city and ( (7).......( see) a lot of interesting places ,Nien (8)......(think) Ha Noi ( 9)........( be ) beautiful but so noisy and busy,so she (10).........(not like) ( 11).........( live ) there

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

  • Complete the paragraph.Put the verbs in brackets into the correct form or tense

    Nien (1) WAS (be) Hoa's next - door neighbor in Hue .She (2)...IS....(be) very beautiful.She (3)...HAS....(have) big brown eyes and a lovely smile.Last week ,she (4)...WENT....(go) to Ha Noi (5)....TO VISIT....(visit) Hoa.They (6)...TRAVELLED....(travel) around the city and ( (7)....SAW...( see) a lot of interesting places ,Nien (8)...THINKS...(think) Ha Noi ( 9)...IS.....( be ) beautiful but so noisy and busy,so she (10).....DOESN'T LIKE....(not like) ( 11)....TO LIVE.....( live ) there

      bởi Phạm Thị Phương anh 03/06/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF