AMBIENT

So sánh các đặc điểm của tế bào eukaryote và tế bào protistae

bởi Đào Lê Hương Quỳnh 20/10/2018

So sánh các đặc điểm của tế bào eukaryote và tế bào prokaryote

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • vi khuẩn, archaea protista, nấm, thực vật, động vật
  ~ 1-10 µm ~ 10-100 µm (tinh trùng không kể đuôi)
  vùng nhân; không có cấu trúc điển hình cấu trúc nhân điển hình với màng nhân có các cấu trúc lỗ nhân
  một phân tử (và thường dạng vòng) một hoặc một vài phân tử DNA dạng thẳng được bao bọc bởi các protein histone trong cấu trúc NST
  diễn ra đồng thời trong tế bào chất tổng hợp RNA (phiên mã) ở nhân tế bào
  tổng hợp protein (dịch mã) tại tế bào chất
  50S+30S 60S+40S
  rất ít cấu trúc được tổ chức phức tạp và riêng biệt bởi hệ thống màng nội bào và bộ khung tế bào
  tiên mao được tạo thành từ các hạt flagellin tiên mao và tiêm mao cấu tạo từ tubulin
  không có mỗi tế bào thường có hàng chục ty thể (phụ thuộc vào cường độ hô hấp nội bào (một số tế bào không có ty thể)
  không có có ở các tế bào tảo và thực vật
  thường là đơn bào đơn bào, tập đoàn, và các cơ thể đa bào với các tế bào được biệt hóa rõ rệt
  Phân cắt (một hình thức phân bào đơn giản) Nguyên phân
  Giảm phân
  bởi Nguyễn Đình Toản 20/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>