Ông A kết hôn với bà B và có 2 con chung là C, D

bởi thu hảo 19/05/2019

Ông A kết hôn với bà B và có 2 con chung là C, D.

C bị bại liệt từ nhỏ. D có vợ là E và 2 con là F, G.

 • 2004, D bị bệnh chết.
 • 2/2006 bà B lập di chúc hợp pháp để lại 1/3 căn nhà cho cháu nội là G huởng thừa kế.
 • 10/2006 bà B chết. Sau đó các bên xảy ra tranh chấp.

Giải quyết tranh chấp biết rằng:

 • Tài sản riêng của D là 100 triệu
 • Căn nhà là tài sản chung của ông A và bà B trị giá 240 triệu. Cha mẹ bà B đã chết.

Câu trả lời (1)

 • Tại thời điểm D chết. D có 100 triệu.

  Do D không có di chúc nên tài sản của D sẽ chia theo pháp luật cho 5 người (A, B, E, F, G) mỗi người 20 triệu.

  Khi đó:
  A = B = 120 (1/2 của 240) + 20 = 140 triệu.
  E = F = G = 20 triệu

  Tại thời điểm B chết B có 140 triệu.

  Do B có di chúc nên ta phải chia theo di chúc là G được 1/3 căn nhà = 1/3 * 240 = 80 triệu. B còn 140 – 80 = 60 triệu không nhắc tới. Nó sẽ được chia theo pháp luật. 60 triệu này chia theo pháp luật thì A, C, D sẽ được hưởng mỗi người 20 triệu. Do D chết rồi nên 20 triệu này sẽ được chia đều cho F và G theo kế thừa kế vị.
  Khi đó:
  A và C được nhận thêm 20 triệu
  F và G nhận thêm 10 triệu

  Do C bị tàn tật và A không được nhắc đến trong di chúc của B nên C và A là đối tượng thuộc diện trong luật 669. Do vậy A và C sẽ được nhận đủ 2/3 số tài sản của 1 người khi chia theo pháp luật.
  Giả sử ban đầu tài sản của B chia theo pháp luật. Khi đó có 3 người là A, C, D nhận được, mỗi người được 140 / 3 = 46,67 triệu. Do đó A và C mỗi người phải được nhận đủ số tiền là 2 / 3 * 46,67 = 31,11 triệu > 20 triệu như trên. Khi đó ta cần chia lại như sau:
  Số tiền của B còn lại sau khi chia cho A và C là 140 – (31,11 * 2) = 77,78 triệu.
  Do 77,78 còn lại của B ít hơn 80 triệu mà G được nhận theo di chúc nên toàn bộ 77,78 triệu thuộc về G.
  Vậy:
  A = 140 + 31,11 = 171,11 triệu
  C = 31,11 triệu
  E = F = 20 triệu
  G = 20 + 77,78 = 97,78 triệu.
  bởi thanh duy 19/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan