AMBIENT

Xác định X biết trong X gồm Al, S, O và lượng S có trong X bằng lượng S có trong 0,672 lít H2S?

bởi hà trang 25/05/2019

Một muối vô cơ X gồm Al,S,O.Phân tích 3.42g X thì được lượng Al có trong 1.02g Al2O3,lượng S trong X bẳng lượng S trong 0.672l khí H2S ở đktc.Tìm CTHH của X,biết dạng 171g X chứa 3.1023 phân tử X

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Gọi chất cần tìm có công thức là AlxSyOz.

  3.1023 phân tử X = 0,5mol.

  => MX =\(\dfrac{171}{0,5}=342mol\)

  Số mol Al có trong 1,02g Al2O3: \(n_{Al}=2n_{Al2O3}=\dfrac{1,02}{102}=0,02mol\)

  Số mol S có trong 0,672 lít khí H2S: nS=nH2S = \(\dfrac{0,672}{22,4}=0,03mol\)

  Số mol O có trong 3,42g X là: \(\dfrac{3,42-0,02\cdot27-0,03\cdot32}{16}=0,12mol\)

  => x:y:z = nAl : nS: nO = 0,02:0,03:0,12 = 2:3:12

  Chất cần tìm có công thức đơn giản là Al2S3O12 = Al2(SO4)3.

  Vì MAl2(SO4)3 = 342 = MX

  Chất cần tìm có công thức là Al2(SO4)3.

  bởi Huỳnh Yến 25/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>